matematykaszkolna.pl
funkcje luki: Jaka jest najmniejsza możliwa wartość funkcji ax2 + bx + c przy a>0 ?
4 lip 12:27
wredulus_pospolitus: patrz wzór na ywierzchołka paraboli i poznasz odpowiedź na to pytanie
4 lip 12:46
luki: x=−b/2a ale co z tym wierzchołkiem
4 lip 12:54
Minato: rysunek f(x)=ax2+bx+c jest to funkcja kwadratowa skierowana ramionami do góry, ponieważ a > 0.
 −b 
Najmniejsza wartość funkcja f przyjmuje dla x1 =

i wynosi ona
 2a 
 b2 b −b2+4ac 
yw = f(xw) = a*

+b*(−

) +c =

 4a2 2a 4a 
4 lip 13:24
vit98: funkcja nie ma ramion !
4 lip 16:05
vit98:
 −b 
xw=

 2a 
 b2 −b2+4ac −Δ 
yw= c−a*xw2 = c−

=

=

 4a 4a 4a 
4 lip 16:10
Minato: słusznie, to skrót myślowy ...f jest funkcją kwadratową, której wykresem jest parabola skierowana ramionami do góry...
4 lip 19:51