matematykaszkolna.pl
całka Mon:
 arctg( x + a ) 
Oblicz ∫0 +

dx , a−ustalona liczba
 1 + x2 
3 lip 20:28
Adamm:
 arctan(x+a) 
g(a) = ∫0

dx
 1+x2 
arctan((x+h)+a)−arctan(x+a) 1 

=

gdzie y jest pomiędzy x, x+h
h 1+(y+a)2 
Zatem z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności ograniczonej mamy
 
d 

arctan(x+a)
da 
 1 
g'(a) = ∫0

dx = ∫0

dx
 1+x2 (1+x2)(1+(x+a)2) 
 ln(a2+1)+a*arctan(a) 1 
= −


 a3+4a a2+4 
g(0) = π2/8 g(a) = g(0) + ∫0a g'(x) dx =
π2 π ln(x2+1)+x*arctan(x) 

+

arctan(a/2) − ∫0a

dx
8 2 x3+4x 
4 lip 14:30