matematykaszkolna.pl
równanie Lidia:
 4x * y * log(x) 
Rozwiąż równanie y' =

przy y(1) = 1.
 (x2+1)2 
3 lip 12:36
Mariusz: Rozdzielasz zmienne
y' 4xlog(x) 

=

y (x2+1)2 
y' 8xlog(x) 

=

2y (x2+1)2 
dy 8xlog(x) 

=

dx
2y (x2+1)2 
 8xlog(x) 
Całkę ∫

dx
 (x2+1)2 
liczysz przez części różniczkując logarytm
3 lip 14:42
Mariusz: Oj chyba ma być
y' 2xlog(x) 

=

2y (x2+1)2 
Na końcu obliczasz stałą z warunku początkowego Gdyby nie warunek początkowy to na koniec należałoby sprawdzić czy y=0 jest zawarte w całce ogólnej równania bo dzieląc założyliśmy że y ≠ 0
3 lip 14:48
Lidia: Czy bedzie tak:
 log(x) log(x2+1) 
y = −

+ log|x| −

+ c
 x2+1 2 
3 lip 20:23
Mariusz: Po scałkowaniu przez części otrzymujemy
 2x 
du =

dx v = log(x)
 (x2+1)2 
Przyjmując że log(x) = ln(x) otrzymamy (Jeżeli log(x) ≠ ln(x) to należy zastosować wzór na zmianę podstawy logarytmu)
 2x 
du =

dx v = log(x)
 (x2+1)2 
 1 1 
u = −

dv =

dx
 x2+1 x 
 2xlog(x) log(x) 1 

dx = −

+∫

dx
 (x2+1)2 x2+1 x(x2+1) 
 2xlog(x) log(x) 1+x2−x2 

dx = −

+∫

dx
 (x2+1)2 x2+1 x(x2+1) 
 2xlog(x) log(x) 1 x 

dx = −

+∫

dx−∫

dx
 (x2+1)2 x2+1 x x2+1 
 2xlog(x) log(x) 1 

dx = −

+log|x|−

log(x2+1)+C
 (x2+1)2 x2+1 2 
Zatem masz dobrze Teraz oblicz z warunku początkowego stałą
3 lip 21:13
Lidia: Bedą dwie stałe?
3 lip 21:26
Mariusz: Masz jedną stałą i ją obliczasz z warunku początkowego
3 lip 23:23
Lidia: A jak ją policzyć skoro mam y a nie y ?
4 lip 07:03
Mariusz: Za y oraz za x wstawiasz jedynkę i masz
 log(2) 
1 = −

+C
 2 
 log(2) 
C=1+

 2 
4 lip 16:45
Lidia: Aha to tak dzieki
4 lip 16:49