matematykaszkolna.pl
równanie Eleqdi: Rozwiąż równanie różniczkowe x''(t)+tx'(t)+t2=0, t∊(0,1)
3 lip 10:27
Mariusz: Równanie liniowe niejednorodne drugiego rzędu , sprowadzalne do równania pierwszego rzędu x''(t)+tx'(t)+t2=0 x''(t)+tx'(t)+t2=0 y=x'(t) y'+ty+t2=0 y'+ty=0 y'=−ty
dy 

=−tdt
y 
 t2 
ln|y|=−

+C1
 2 
|y|=eC1e−t2/2 y=±eC1e−t2/2 y=C2e−t2/2 y=C(t)e−t2/2 C'(t)e−t2/2−te−t2/2C(t)+tC(t)e−t2/2+t2=0 C'(t)e−t2/2=−t2 C'(t)=−t2et2/2 C(t)=−tet2/2+∫et2/2dx ∫et2/2dt
 t2 
−u =

 2 
 t 1 t2 
C(t)=−tet2/2

Γ(

,−

)
 −2t2 2 2 
 t 1 t2 
y=(−tet2/2

Γ(

,−

)+C1)e−t2/2
 −2t2 2 2 
 t 1 t2 
y=−t−

Γ(

,−

)e−t2/2+C1e−t2/2
 −2t2 2 2 
 t 1 t2 
x'(t)=−t−

Γ(

,−

)e−t2/2+C1e−t2/2
 −2t2 2 2 
 t 1 t2 
dx = (−t−

Γ(

,−

)e−t2/2+C1e−t2/2)dt
 −2t2 2 2 
3 lip 14:33