matematykaszkolna.pl
ciągi REYA:
 a1+a2+...+an 
Niech an (n≥1) będzie ciągiem liczbowym. Zdefiniujmy ciąg bn=

(n≥1).
 n 
Wykaż że jeśli an jest ograniczony to także ograniczony jest bn.
3 lip 10:00
wredulus_pospolitus: skoro an ograniczony, to znaczy, że: istnieje takie m∊R, że an ≥ m dla każdego n istnieje takie M∊R, że an ≤ M dla każdego n związku z tym:
 a1+...+an m+...+m 
bn =


= m (dla dowolnego n)
 n n 
 a1+...+an M+...+M 
bn =


= M (dla dowolnego n)
 n n 
czyli bn jest ograniczony
3 lip 10:10