matematykaszkolna.pl
stosunek Dek: Jak wyznaczyć stosunek boków prostokąta opisanego na pięciu jednakowych kwadratach (rys): https://wgrajto.pl/i/UKW60DFFB699BA60.png
3 lip 07:54
jc: rysunek(12+2):(3+4) = 2:1
3 lip 08:22
Dek: Nie wiem skad te x−sy , możesz wyjaśnić?
3 lip 08:50
Saizou : rysunek ΔABC ≡ Δ EFG (bkb)
 4x 
ΔGHI ~ΔABC w skali

= 4, zatem
 x 
HI = 4b HG = 4a
 2x 
ΔIJA ~ΔABC w skali

= 2, zatem
 x 
IJ = 2a AJ = 2b FG + GH = JA + AB b + 4a = 2b+a a = b
JA+a 3a 1 

=

=

HI + IJ 6a 2 
3 lip 09:16
Saizou : poprawka ... b =3a,
 2b+a 7a 1 
zatem szukany stosunek to

=

=

 4b+2a 14a 2 
3 lip 09:25
Dek: Dzięki
3 lip 09:45