matematykaszkolna.pl
trójkąt sara: rysunekPunkty M i N leżą na ramieniu BC trójkąta równoramiennego ABC tak ze MN=AN. Wiedząc ze kąt BAM= kąt NAC, oblicz kąt MAC.
2 lip 21:43
seba: |∡MAC|=60o
2 lip 22:09
seba:
2 lip 22:09
Minato: rysunek <ABC = 2α+2β <ACB = 180−(4α+4β) w ΔAMC <ACM = 180−(180−2α+β)=2α−β 180−4α−4β=2α−β 180 = 6α+3β 2α+β=60 =======
2 lip 23:00
seba: rysunek 2β+α=γ i β+2α+γ=180o to 3β+3α=180o ⇒ α+β=60o = |∡MAN|
2 lip 23:15