matematykaszkolna.pl
Oblicz całkę Damian#UDM: Oblicz całkę
 x2 
∫sin(x)*edo potęgi

dx
 2 
2 lip 15:29
Mariusz:
 eix−e−ix 
sin(x)=

 2i 
Być może będziesz musiał skorzystać z niezupełnej funkcji Γ
2 lip 16:37