matematykaszkolna.pl
trudniejsza wersja zadania z kangura argh: Na płaszczyźnie wprowadzono układ współrzędnych. W początku układu współrzędnych siedzi kangur, który może wykonywać tylko skoki długości 1, przy czym każdy skok jest równoległy do którejś z osi układu. Ile jest punktów płaszczyzny, w których może znaleźć się kangur po wykonaniu x skoków?
2 lip 13:27
www: (x+1)2 ?
2 lip 13:53
wredulus_pospolitus: rysunek czerwone możliwe miejsca gdy x = 2k+1 niebieskie możliwe miejsca gdy x = 2k możemy zauważyć, że w obu przypadkach liczba tych punktów będzie równa (x+1)2
2 lip 14:00