matematykaszkolna.pl
ciągi xym:
 1 
Niech 0<c<

, a1=0, an+1=c(an3−1)+1. Uzasadnij że
 3 
 1 
a12+a22+...+an2>n−

 1−3c 
2 lip 12:00
Adamm: Udowodnię słabszą nierówność. Może da się z tego wyciągnąć silniejszą. 0 ≤ an ≤ 1 an+1 = c(an3−1)+1 = c(an−1)(an2+an+1)+1 ≥ 3c(an−1)+1 an+1 ≥ 1−(3c)n Stąd
 1 
∑ ai ≥ n + ∑ −(3c)i−1 > n −

 1−3c 
3 lip 11:18
Adamm: rozpisując wzór rekurencyjny an dostaniemy równoważną nierówność
 3 
∑ ai3 > n −

 1−3c 
3 lip 11:30
xym: A czemu te nierówności są równoważne?
3 lip 12:02
Adamm: bo dostaniesz an3 ≥ 1 − 3(3c)n−1
3 lip 12:13