matematykaszkolna.pl
ciąg geometryczny Mech: Niech an bedzie ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich. Niech Sn=log a1+log a2+...+log an. Wykaż że jeśli Sn=Sm dla pewnych n≠m, to Sn+m=0.
2 lip 10:54
wredulus_pospolitus: Sn = loga1 + ... +logan = log(a1*a2*....*an) Skoro Sn = Sm (i niech n < m) to znaczy, że (a1*a2*....*an) = (a1*a2*...*an*an+1*...*am) −−−> an+1*...*am = 1 stąd musimy wykazać, że an+1 * am = 1 ... itd. a stąd wyciągnąć wniosek, że an−k * am+1+k = 1 (dla 0≤k≤n−1) Poradzisz sobie z tym
2 lip 11:38