matematykaszkolna.pl
dowód Gala: W trójkącie ABC BC=a, AC=b kąt ABC=β, kąt ACB=γ. Wykaż że dwusieczna kąta BAC jest równa
 β−γ 
wysokości poprowadzonej z wierzchołka B ⇔ b=acos

.
 2 
2 lip 09:42