matematykaszkolna.pl
bryły Dim: W prostopadłościanie o krawędziach a,b,c zachodzi zależność 3a+4b+10c=500, oraz jego główna przekątna wynosi 205.Jak policzyć V i Pc.
2 lip 08:01
janek191: a = 12 b = 16 c = 40 Dokończemotka
2 lip 09:23
janek191: a ≠ 0 b ≠ 0 c ≠0 Korzystamy z zależności: 3 a + 4 b + 10 c = 500 a2 + b2 + c2 = ( 205)2 = 2000 Mamy 4*( 3 a + 4 b + 10 c) = 2000 12 a + 16 b + 40 c = a2 + b2 + c2 a*(a − 12) + b*(b −16) + c*(c − 40) = 0 więc a = 12 b = 16 c = 40
2 lip 09:28