matematykaszkolna.pl
ciągi Chik: Dany jest ciąg an zdefiniowany tak a1=1, a2n=a2n−1+n, a2n+1=2a2n−n (n=1,2,3,...). Oblicz ∑k=12n ak
1 lip 15:46
Mariusz: Funkcja tworząca twojego ciągu to A(x)=∑n=1anxn
 x6+x5−3x4−x3+2x2+x 
A(x)=

 (1−x2)2(1−2x2) 
Mając funkcję tworzącą ciągu łatwo dostaniesz wzór jawny a następnie policzysz sumę
1 lip 19:39
Chik: Tylko za pomocą funkcji tworzącej da sie to zrobić
1 lip 21:10
Mariusz: Funkcja tworząca ciągu sum częściowych to
 1 
S(x)=

A(x)
 1−x 
i tę funkcję rozkładaj na sumę szeregów geometrycznych i ich pochodnych tylko ciebie interesuje nie wartość sn ale s2n "Tylko za pomocą funkcji tworzącej da sie to zrobić" a co wywalili ci ją z programu , jaki masz z tym problem ?
2 lip 01:35
Mariusz: Jeżeli chodzi o tę sumę to otrzymałem
 1 
sn=−

(n2+5n+12)+6*2n
 2 
2 lip 02:32
student: Da sie zrobić normalnie
2 lip 08:57
Chik: Student a jak?
2 lip 09:33
Mariusz: Do rozwiązania z użyciem funkcji tworzącej mogliby się przyczepić tylko jeśli nie wprowadzili ci ich na wykładzie Miałeś je wprowadzone na wykładzie czy jest to jakaś nieuzasadniona niechęć
3 lip 00:00
kerajs: Bez funkcji tworzącej: Dzielę ciąg { an} na podciąg {qn} zawierający wyrazy z indeksami nieparzystymi oraz na podciąg {pn} zawierający wyrazy z indeksami parzystymi. Daje to układ zależności: pn=qn+n ∧ qn=2pn−1−(n−1) Wstawiając drugie równanie do pierwszego mam równanie rekurencyjne pn=2pn−1+1 czyli pn=A2n+B Wykorzystując warunki początkowe p1=a2=2 , p2=a4=5 dostaje się układ
 3 
2=2A+B ∧ 5=4A+B , a z niego wzór ogólny pn=

2n−1 .
 2 
Podstawiając go do drugiego równania z układu uzyskuje się
 3 3 
qn=2(

2n−1−1)−(n−1)=

2n−n−1
 2 2 
Szukana suma ∑k=12nak=∑k=1n(qk+pk)=∑k=1n(3*2k−k−2)=
 2(2−2n) n(n+1) n2+5n+12 
=3


−2n=6*2n

 1−2 2 2 
3 lip 05:45