matematykaszkolna.pl
trójkat Kr22: Niech ABC będzie trójkątem o wysokości CD, (D∊AB) oraz niech H będzie punktem przecięcia wysokości. Wiedząc że |CH|=|HD| oblicz tg∡CAB * tg∡ABC.
1 lip 09:03
Bolek: rysunek |∡BAC| = |∡DHB| = α, |∡ABC| = |∡DHA| = β (pozostawiam do samodzielnego ustalenia) |CH| = |HD| = h, |AD| = c, |DB| = d
 2h d 2h c 
tgα =

=

, tgβ =

=

 c h d h 
 2h c d 2h 
tgα tgβ =

*

= 2 albo tgα tgβ =

*

= 2
 c h h d 
1 lip 15:43