matematykaszkolna.pl
zadanie nick: Pisarz 1 zapisuje 50 słów w 10 minut, a pisarz 2 zapisuje 50 słów w 30 minut. Ile minut zajmie zapisanie 100 słów, jeśli pisarze 1 i 2 będą pisać równocześnie?
1 lip 08:32
I'm back:
50 50 

t +

t = 100
10 30 
wylicz t
1 lip 08:36
1ka:
6 lis 03:50
nick: 15
22 cze 15:30