matematykaszkolna.pl
Całki podwójne Marysia981: 1. Obliczyć całkę ∬D (7𝑥+𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 , gdy 𝐷={(𝑥,𝑦)∈ℝ2: (𝑥−1)2+(𝑦−1)2≤1, 𝑦≥1, 𝑥≥1} 2. Obliczyć całkę ∬D (6𝑥−𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 , gdy 𝐷={(𝑥,𝑦)∈ℝ2: (𝑥+1)2+𝑦2≤1, 𝑦≤𝑥+1, 𝑦≤0}
30 cze 21:15
jc: To ćwiartka koła. Narysuj. Możesz przejść do współrzędnych biegunowych. x= 1 + r cos fi y = 1 + r sin fi 0≤fi≤π/2, 0≤r≤1. W drugim podobnie.
30 cze 21:20
Mila: rysunek 1) D
30 cze 22:25