matematykaszkolna.pl
zbiór Aska: Wykaż że każdy zbiór wypukły o polu 1 zawiera prostokąt (lub romb) o polu 1/4.
30 cze 17:23
Adamm: Zbiór wypukły C o polu 1 jest ograniczony. Możemy znaleźć prostokąt P ⊆ cl(C) o polu 1/2. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01263495 Wtedy zmniejszając P powinniśmy otrzymać prostokąt o polu 1/4 wewnątrz C.
30 cze 19:11