matematykaszkolna.pl
podzielność Fredy: Niech b,c bedą całkowite takie że dla każdej liczby naturalnej n>0 istnieje liczba całkowita x taka że n|x2+bx+c. Wykaż że jeśli x2+bx+c=0 ma pierwiastki rzeczywiste to muszą być one całkowite.
30 cze 14:24