matematykaszkolna.pl
Druga różniczka Damian#UDM: Znajdź wzór drugiej różniczki funkcji f określonej wzorem f(x,y,z)= 3xy2z−x2y+yz w punkcie P=(−1,0,1) Znalazłem taki wzór: d2f=(f'xdx+f'ydy+f'zdz)2 Jeśli ktoś jest w stanie to proszę o pomoc emotka
30 cze 13:45
Adamm: d2f to będzie suma wyrażeń postaci fxixjdxidxj tutaj dxi oraz dxj traktujesz jako zmienne po prostu (w praktyce d2f będzie pewną formą kwadratową zależną od zmiennych dxi) x1 = x, x2 = y, x3 = z oczywiście w punkcie P oznacza że te pochodne cząstkowe mają być w tym punkcie a nie zmienne dxi
30 cze 14:08