matematykaszkolna.pl
wielomian Gr1: Dany jest wielomian f(x) oraz a,b,c rzeczywiste i takie że f(x)(x−1)20=(x2+ax+1)30+(x2+bx+c)10. Oblicz f(1)+a2+b2+c2.
30 cze 09:26
Adamm: (a+2)30+(1+b+c)10 = 0 ⇒ a = −2 oraz 1 jest pierwiastkiem x2+bx+c stąd wynika x2+ax+1 = (x−1)2, x2+bx+c = (x−1)(x−c) Więc po podzieleniu obu stron przez (x−1)10 f(x)(x−1)10 = (x−1)50+(x−c)10 stąd c = 1, b = −2 oraz f(x) = (x−1)40+1 skąd f(1) = 1
30 cze 13:46