matematykaszkolna.pl
objetość Rea: Dany jest sześcian ABCDEFGH o ścianach ABCD, ABEF,ADGF, oraz AB = 6. Punkt P wybieramy tak że PB < PG. Wiedząc że objętość czworościanu PACE wynosi 64, oblicz objętość czworościanu FPHD.
29 cze 19:07
kerajs: V FPHD=100
1 lip 20:35