matematykaszkolna.pl
Czy relacja jest funkcją Patryk: Cześć, Mam relacje określoną wzorem y = |x| i chcę sprawdzić czy jest ona funkcją czyli nie ma takich dwóch punktów, że (x,y1)∊R i (x, y2)∊R Czy mogę to zrobić pokazując, że funkcja f(x) = |x| jest różnowartościowa?
29 cze 17:50
Patryk: Wróć... nie różnowartościowa tylko pokazać, że nie ma takiego "x" że przyjmuje dwie wartości "y"
29 cze 17:55
chichi: Odwołajmy się do definicji, relację f nazywamy funkcją?
29 cze 18:00
chichi: Kiedy spełnia jakie własności?
29 cze 18:00