matematykaszkolna.pl
Zmienna losowa z daną dystrybuantą Damian#UDM: Zmienna losowa X podległa rozkładowi według dystrybuanty danej wzorem
 0 dla x<0  
F(x)= c*sin(x) dla 0≤x≤π3
 1 dla x>π3 
a) oblicz stałą c. e) Oblicz P(π6≤x≤π4) Najbardziej mnie zastanawia jak obliczyć stałą c z dystrybuanty, proszę o pomoc emotka
29 cze 15:42