matematykaszkolna.pl
dziedzina ted:
 1 
Zbadaj ciągłość funkcji f(x)=∑n=1 (x+

)n w dziedzinie.
 n 
29 cze 14:49