matematykaszkolna.pl
trójkąty real: Ile trójkątów równobocznych może byc wpisanych w parabole x2=4ay?
29 cze 11:03
Kwas:
 1 1 
a =

lub a = −

, parabola y = −3x2 lub y = 3x2,
 12 12 
29 cze 13:18
real: Jak to policzyłeś?
29 cze 14:34
I'm back: Po pierwsze. Kwas nie odpowiedział na pytanie. Po drugie. Jeżeli uważa że tylko w te dwie parabole można wpisać trójkąt rownoboczny (przynajmniej jeden to jest to nieprawda
29 cze 14:53
janek191:
30 cze 21:02
janek191:
30 cze 21:02
jc: W każdą parabolę można wpisać nieskończenie wiele trójkątów równobocznych.
30 cze 21:17