matematykaszkolna.pl
ekstremum warunkowe funkcji likhl: znajdz ekstremum warunkowe funkcji f(x,y)=2x2≠+4y2+8xy, przy warunku x+y=2
29 cze 10:38
HGH: metoda Lagrangea
29 cze 12:03