matematykaszkolna.pl
Równanie macierzowe, macierz nieosobliwa. Edgar:
  1 
Jak na podstawie równania

BT*X−1=B(AT)−1 wykazać, że X jest macierzą
  3  
nieosobliwą?
28 cze 23:19
janek191: Skorzystaj z tw. Dla każdej macierzy nieosobliwej istnieje macierz odwrotna.
29 cze 07:12
kerajs: Raczej z przeciwnej implikacji. Skoro istnieje macierz odwrotna X−1 to X jest kwadratową macierzą nieosobliwą. Ponadto równanie ma sens, gdy A i B także są kwadratowe stopnia X.
29 cze 08:08