matematykaszkolna.pl
punkty wspólne stycznej do wykresu Edgar:
 5  
Ile punktów wspólnych z wykresem ma styczna do wykresu f(x)=tg2 2x w punkcie x=

*π?
  8 
28 cze 23:14
kerajs: Każda prosta będąca styczną do f(x) przecina wykres f(x) w nieskończenie wielu punktach.
29 cze 08:05