matematykaszkolna.pl
Proszę o rozwiązanie: Agnieszka88: 1. Określić dziedzinę oraz zbadać ekstrema funkcji dwóch zmiennych f(x,y) = − 13x3 + y3+x − 3y+ 13 2.Obliczyć całkę podwójną ∬D 𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 jeśli 𝐷 − obszar ograniczony krzywymi 𝑦=0, 𝑥−y =2 , 𝑥+𝑦 = −2 3. Obliczyć objętość bryły ograniczonej powierzchniami z = 3x, x2 + y2 =4, x = 0 , y = 0, z =0 4. Obliczyć całkę krzywoliniową ∫k (𝑥+𝑦)𝑑𝑙 , gdzie krzywa K jest trójkątem o wierzchołkach 𝐴(−1,0), 𝐵(1,0), 𝐶(0,1). 5. Wyznaczyć pierwsze i drugie pochodne cząstkowe funkcji dwóch zmiennych 𝑧 = exy2 . Wynik doprowadzić do najprostszej postaci.
28 cze 18:33
wredulus_pospolitus: no ... fajne zadania ... i co z nimi? dziedziny w pierwszym nie potrafisz określić pochodnych cząstkowych w ostatnim nie potrafisz policzyć
28 cze 18:52
Agnieszka88: 1. D = R2 i trzeba policzyć 1 i 2 pochodne cząstkowe po x,y tyle wiem. 5. Tej pochodnej cząstkowej niestety nie umiem zrobić
28 cze 22:44
HGH: 5. jesli liczysz pochodna po 'x' to y traktujesz jako stałą, jeśli pochodną po 'y' to x jak o stałą
28 cze 23:11
Mila: rysunek ∫k (𝑥+𝑦)𝑑𝑙 , gdzie krzywa K jest trójkątem o wierzchołkach 𝐴(−1,0), 𝐵(1,0), 𝐶(0,1). 1) AC: y=x+1, −1≤x≤0 x=t, y=t+1, −1≤t≤0 x'=1dt, y'=1 dt dl=(12+12dt=2dt Wzdłuż AC: ∫AC (𝑥+𝑦)𝑑𝑙 =−10(t+t+1}2dt=2−10(2t+1) dt=2[t2+t]{−1}0= =2(0−(1−1))=0 2) Wzdłuż CB: y=−x+1, x∊<0,1> x=t, 0≤t≤1, y=−t+1 x'=1,y'=−1 dl=12+(−1)2dt=2dt ∫AC (𝑥+𝑦)𝑑𝑙 =0∫1(t−t+1)2dt=2[t ]01=2(1−0)=2 3) Wzdłuż AB x=t, −1≤t≤1, y=0 x'=1, y'=0 dl=1+0dt=1dt
 1 
AB(t+0)2dt=−112 t dt=2 [

t2]−11=
 2 
2 

(1−1)=0
2 
4) ∫k (𝑥+𝑦)𝑑𝑙 =2
28 cze 23:28
janek191: z.5 Niech z = f(x,y) = ex y2 f 'x(x,y) = e xy2*y2 = y2 ex y2 f 'y(x,y) = e x y2*2x = 2 x *ex y2 f ''xx(x,y) = y2*exy2*y2 = y4 ex y2 f ''xy(x,y) = 2y*exy2 + y2*exy2*2y = ... itd.
29 cze 07:32
piotr: rysunek2. ∫−20−x−20x dy dx + ∫02x−20x dy dx = ∫−20(x+2)x dx + ∫02(−x+2)x dx = (x3/3+x2|−20 + (−x3/3+x2|02= 23/3−22−23/3+22 = 0
29 cze 07:48
piotr: 3. ∫0π/202 3r2cosφ dr dφ = r3|02 sinφ|0π/2 = 8
29 cze 08:00
Agnieszka88: Mila w 4 ∫AB (t+0)2dt zamiast 2dt nie powinno być 1dt ?
29 cze 13:11
circle: POwinno być: ∫AB(t+0)dt. emotka
29 cze 15:12
Damian#UDM: Zostawiam komentarz, ta wiedza bardzo się przyda
29 cze 15:35
Damian#UDM: Głównie mi chodzi o całkę krzywoliniową − to temat, który chce niedługo ogarnąć emotka
29 cze 15:36
Mila: Zadanie dla Agnieszki i Damiana. Oblicz całkę krzywoliniową: ∫K(x+y)dl gdzie K jest obwodem Δ o wierzchołkach A=(0,0), B=(1,0), C=(0,1)
29 cze 17:29