matematykaszkolna.pl
Estymator wartości oczekiwanej Wojko: Estymator wartości oczekiwanej x=(x1+x2+...+xn)/n jest a)zgodny, efektywny, nieobciążony b)efektywny c)zgodny
27 cze 23:03