matematykaszkolna.pl
równanie Kaczor: rozwiąż równanie: x3+2x−2=0
27 cze 21:25
Mila: Cardano.
27 cze 21:54
Kaczor: a gdyby tylko odpowiedzieć na pytanie ile ono ma pierwiastków to z czego?
27 cze 21:58
Ameha: Stopień nieparzysty mówi o tym, że równanie ma na pewno jedno rozwiązanie rzeczywiste. Dalej: Pochodna: 3x2+2 >0 dla x ∊ R, zatem funkcja rośnie dla x ∊ R − wniosek o liczbie pierwiastków nasuwa się sam
27 cze 22:03
Kaczor: czyli ma jeden pierwiastek
27 cze 22:12
wredulus_pospolitus: dokładnie
27 cze 22:15
Mariusz: x3+2x−2=0 x=u+v (u+v)3+2(u+v)−2=0 u3+3u2v+3uv2+v3+2(u+v)−2=0
 2 
u3+v3−2+3(u+v)(uv+

)=0
 3 
u3+v3−2=0
 2 
3(u+v)(uv+

)=0
 3 
u3+v3−2=0
 2 
uv+

=0
 3 
u3+v3=2
 2 
uv=−

 3 
u3+v3=2
 8 
u3v3=−

 27 
 8 
t2−2t−

=0
 27 
 35 
(t−1)2

=0
 27 
 105 105 
(t−1−

)(t−1+

)=0
 9 9 
 27+3105 27−3105 
(t−

)(t−

)=0
 27 27 
 1 
u+v =

(327+3105+327−3105)
 3 
 1 
x =

(327+3105+327−3105)
 3 
Tutaj założyłem że pierwiastek jest w postaci sumy dwóch składników i skorzystałem ze wzoru skróconego mnożenia Wyrazy równania pogrupowałem a następnie zapisałem równanie w postaci układu równań u3+v3−2=0
 2 
3(u+v)(uv+

)=0
 3 
Tutaj iloczyn będzie zero jeśli jeden z czynników będzie równy zero ale przyjęliśmy że x = u+v więc tego czynnika nie przyrównujemy do zera Zostaje nam więc u3+v3−2=0
 2 
(uv+

)=0
 3 
Tutaj zauważyłem że łatwo ten układ równań przekształcić we wzory Vieta dla równania kwadratowego o pierwiastkach u3 oraz v3 Po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy u3 oraz v3 Pierwiastki trzeciego stopnia z tych liczb dobieramy tak aby spełniony był następujący układ równań u3+v3=2
 2 
uv=−

 3 
 2 
a szczególnie aby spełnione było równanie uv=−

 3 
Gdy już dobierzemy jedną parę pierwiastków trzeciego stopnia z u3 oraz v3 pozostałe można uzyskać mnożąc znalezione u0 oraz v0 przez pierwiastki trzeciego stopnia z jedynki przy czym pierwiastki trzeciego stopnia z jedynki dobieramy tak aby spełniony był układ równań u3+v3=2
 2 
uv=−

 3 
 2 
a szczególnie aby spełnione było równanie uv=−

 3 
28 cze 15:52
chichi: Harriot's Method: x3+2x=2
 2 
2c3=2 ⇒ c3=1 ∧ 3b2=2 ⇒ b2=

 3 
 2 
d3=1+3527 ⇒ x= 31+1059

 3 31+1059 
28 cze 16:20
Mariusz: Fajnie tylko że masz dzielenie , przez co możesz dostać np dzielenie przez zero ale jakie to modne Poza tym już Francois Viete z tego pomysłu korzystał przed Harriotem
28 cze 16:45
Mila: x3+2x−2=0
 p q 
Δ=(

)3+

)2
 3 2 
p=2, q=−2
 2 −2 8 
Δ=(

)3+

)2=

+1>0
 3 2 27 
1)Δ>0 − jeden pierwiastek rzeczywisty Inne przypadki 2) Δ=0− 3 rzeczywiste x1=x2=3q/2, x3=−23q/2 3) Δ<0 − 3 rzeczywiste
28 cze 17:57