matematykaszkolna.pl
liczby tolo: Niech x,y −rzeczywiste takie ze x<1<y oraz 2log x+log(1−x) ≥ 3log y+log(y−1). Pokaż że x3+y3<2.
27 cze 15:50