matematykaszkolna.pl
pole En: W trójkącie ABC bok AB=15 oraz AC=13. Niech DEFG będzie kwadratem takim że D∊AC, F∊AB oraz G jest środkiem odcinka BC. Oblicz pole kwadratu DEFG wiedząc że AD=11 oraz AF>FB.
27 cze 09:06
Bolek: rysunek
 13 3 1 9 
A(13, 0), B(1, 9), C(0, 0), D(2, 0), E(

,

), F(5, 6), G(

,

)
 2 2 2 2 
M(4, 0), N(9, 3)
 3 
|AC| = 13, |AB| = 15, |DE| = |EF| = |FG| = |GD| = e =

10, |CD| = |DM| = 2, |AD| =
 2 
11, |ME| = |EN|, |NF| = |FB|, |CG| = |GB| |BM| = |CN| = 2e, BM⊥CN Pole kwadratu DEFG: P = e2 = 22,5
28 cze 21:56