matematykaszkolna.pl
znaleźć równanie płaszczyzny Samarite: Znaleźć równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt A=(2,7,−3) i prostą L: 2x1+x2−x3+3=0 x1−x2+2x3=0 Liczyłam dwa razy i dwa razy miałam różny wynik: za 1 razem: −39x1+6x2−7x3+15 za 2 razem: 39x1−6x2+23x3+33 Czy któryś z tych wyników jest poprawny?
27 cze 08:47
jc: Równania płaszczyzn przechodzących przez prostą z zadani: a(2x+y−z+3)+b(x−y+2z)=0 (a, b nie mogą być równocześnie zerami) Podstawiamy współrzędne punktu. 17a−11b=0 Możemy wybrać a=11, b=17 Wtedy mamy 39x−6y+23z+33=0
27 cze 09:12
Mila: L: 2x+y−z+3=0 x−y+2z=0 1) równanie parametryczne prostej L z=t, t∊R 2x+y=−3+t x−y=0−2t ====== (+) 3x=−3−t −−−−−−−−−
 1 
x=−1 −

t
 3 
 5 
y=−1+

t
 3 
z=t
 1 5 
k=[−

,

,1] , k|| [1,−5,−3] − wektor kierunkowy prostej L
 3 3 
P=(−1,−1,0)∊L 2) Równanie płaszczyzny A=(2,7,−3) PA=[3,8,−3] n=[1,−5,−3]x[3,8,−3]=[39,−6,23] π: 39*(x−2)−6(y−7)+23(z+3)=0 π: 39x−6y+23z+33=0
27 cze 16:09