matematykaszkolna.pl
Równanie płaszczyzny Damian#UDM: Napisz równanie ogólne płaszczyzny przechodzącej przez punkty A=(4,−1,4) oraz B=(−1,4,5) i prostopadłej do płaszczyzny OXZ
25 cze 20:25
Damian#UDM: Prostopadła do OXZ, czyli równoległa do OXY co dalej?
25 cze 20:27
Damian#UDM: y=0 (AB)=[−5,5,1] Ax+Cz+D=0 v=[0,1,0]
25 cze 21:29
jc: x+5z=24
25 cze 22:51
Damian#UDM: −x−5z+24=0 jest git?
25 cze 22:53
Damian#UDM: Czyli git, dziękuję emotka
25 cze 22:53