matematykaszkolna.pl
Moment bezwładności bryły płaskiej Damian#UDM: Wyznacz moment bezwładności jednorodnej płyty o masie 2 w postaci sześciokąta foremnego o boku długości 3 względem osi symetrii prostopadłej do boku. W tym celu użyć całki podwójnej we współrzędnych kartezjańskich.
25 cze 13:50
25 cze 17:00
Damian#UDM: O ludzie, fizyka z matematykąemotka Będzie ciężko.
25 cze 17:37