matematykaszkolna.pl
granica BD: Niech xn bedzie ciągiem takim ze 0<x0<1 oraz xn+1=3xn(1−xn) Oblicz granicę xn oraz granice ∑ n=0 xn.
25 cze 12:31
Adamm: rysunek f(x) < x dla x>2/3 f(x) > x dla x<2/3 stąd od razu widać że ciąg xn oscyluje wokół punktu x = 2/3 zatem xn nie jest zbieżny do 0, skąd ∑n=0 xn =
26 cze 22:22