matematykaszkolna.pl
nierównoc Wa20: Maksymalną wartością m dla której x−3+6−x ≥ m ma rozwiązanie jest a)63 b)3 c)6+3 d)6
25 cze 07:26
getin: trzeba znaleźć największą wartość wyrażenia x−3+6−x dziedzina: x∊<3;6> pochodna:
1 1 


2x−3 26−x 
pochodną przyrównujemy do zera
1 1 


= 0
2x−3 26−x 
1 1 

=

2x−3 26−x 
x−3 = 6−x podnosimy stronami do kwadratu x−3 = 6−x 2x = 9 x = 4,5 ponieważ pochodna jest dodatnia dla x<4,5 i ujemna dla x>4,5, to dla x=4,5 mamy największą wartość wyrażenia x−3+6−x zatem 4,5−3+6−4,5 = 21,5 = 23/2 = 4*3/2 = 6 odp. D
25 cze 08:00
Mila: rysunek
25 cze 21:22