matematykaszkolna.pl
Płaszczyzna, prosta w R3 franek: Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt (1,0,5) równoległej do płaszczyzny o równaniu x+ 3z= 2 i prostopadłej do wektora [2,−1,1] Potrzebuje podpowiedź jak się za to zabrać, próbowałem obliczać równanie płaszczyzny prostopadłej do podanego wektora ale nie wiem co dalej v=[2,−1,1], P = (1,0,2) 2(x−1)−1(y−0)+1(z−5)=0 2x−1−y+z−5=0 2x−y+z−6=0
24 cze 23:52
wredulus_pospolitus: masz teraz dwie płaszczyzny które mają być równoległe do szukanej prostej. szukasz prostej będącej przecięciem tychże dwóch płaszczyzn. teraz 'przesuwasz' tą prostą tak aby przechodziła przez zadany punkt i to wszystko
25 cze 00:12
franek: czyli i j k 1 0 3 2−1 1 = [3,5,−1] i teraz podstawiam punkt x = 1+3t y=5t 5−t
25 cze 00:31