matematykaszkolna.pl
Zbieżność i zbieżność bezwzględna szeregu Damian#UDM: Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregu ∑n=1 [sin(1n)*(−1n)*3n]
24 cze 23:40
Adamm: sin(1/n)*3n ~ 1/n2/3, z kryterium porównawczego szereg nie jest zbieżny bezwzględnie f(x) = x1/3 sin(1/x) to widzimy f'(x) < 0 dla dużych x zatem można skorzystać z kryterium Leibniza
26 cze 22:17