matematykaszkolna.pl
Współrzędne środka masy Damian#UDM: Wyznacz współrzędne środka masy jednorodnej figury w kształcie ćwiartki koła o promieniu 2, z której odcięto trójkąt prostokątny o boku 1.
24 cze 23:36
Adamm: trzeba tutaj obliczyć średnią ze współrzędnej x i średnią ze współrzędnej y Czyli np. x0 = ∫D x m(x, y) dxdy / ∫D m(x, y) dxdy. Tu m(x, y) = m > 0 na D, i można uprościć wyrażenie do x0 = ∫D x dxdy / ∫D dxdy. Podobnie y0
26 cze 22:55