matematykaszkolna.pl
Masa figury Damian#UDM: Wyznacz masę figury D ograniczonej krzywymi y=2+4−x2 , y=12−x2 , x=0 (x≥0), jeśli gęstość powierzchniowa masy w punkcie jest równa odległości punktu od osi Oy.
24 cze 23:27
getin: gęstość = |x| obliczamy punkty przecięcia { y = 2+4−x2 { y = 12−x2 12−x2 = 2+4−x2 12−x24−x2 = 2 podnosimy stronami do kwadratu (12−x24−x2)2 = 22 12−x2 − 2(12−x2)(4−x2) + 4−x2 = 4 −2(12−x2)(4−x2) = 2x2−12 |:(−2) (12−x2)(4−x2) = 6−x2 podnosimy stronami do kwadratu (12−x2)(4−x2) = (6−x2)2 x4−16x2+48 = x4−12x2+36 −4x2 = −12 x2 = 3 x = 3 lub x = −3 y = 12−x2 y = 12−(±3)2 = 3 A = (3,3) B = (−3,3) to punkty przecięcia krzywych pole figury wyraża się całką P = ∫33 2+4−x212−x2 dx = = 2 ∫032+4−x212−x2 dx jeśli funkcja podcałkowa jest parzysta oraz granice całkowania to liczby przeciwne od −a do a, wtedy można taką całkę zastąpić podwojoną całką w granicach od 0 do a masa (M) = gęstość * objętość M = 2 ∫03x*(2+4−x212−x2) dx = = 2∫032x dx + 2∫03x*4−x2 dx − 2∫03 x*12−x2 dx = ... ∫ 2x dx = x2 + C ∫ x*4−x2 dx = ...
 1 
podstawienie 4−x2 = t, −2xdx = dt, xdx = −

dt
 2 
 1 1 2 
... = −

t dt = −

*

*t3/2 + C =
 2 2 3 
 1 
= −

*(4−x2)3 + C
 3 
∫ x*12−x2 dx = ...
 1 
podstawienie 12−x2 = t, −2xdx = dt, xdx = −

dt
 2 
 1 1 2 
... = −

t dt = −

*

*t3/2 + C =
 2 2 3 
 1 
= −

*(12−x2)3 + C
 3 
M = 2∫032x dx + 2∫03x*4−x2 dx − 2∫03 x*12−x2 dx =
 1 1 
= 2x2 + 2(−

*(4−x2)3) − 2(−

*(12−x2)3) |30
 3 3 
 2 2 
= 2x2 +

(12−x2)3

(4−x2)3
 3 3 
i wstawiamy granice x=3, potem x=0 i odejmujemy
 2 2 
M = 2*(3)2 +

(12−(3)2)3

(4−(3)2)3
 3 3 
 2 2 
− 2*02 +

(12−02)3

(4−02)3 =
 3 3 
 2 2 
= 6 + 18 +

* 243

* 8 =
 3 3 
 16 
= 163

 3 
25 cze 12:12
getin: źle odjąłem, powinno być
 2 2 
2*(3)2 +

(12−(3)2)3

(4−(3)2)3
 3 3 
 2 2 
− 2*02

(12−02)3 +

(4−02)3
 3 3 
 2 2 2 
= 6 + 18 −


*243 +

*8 =
 3 3 3 
 86 
=

− 163
 3 
25 cze 12:19
getin:
 86 
o, i teraz dopiero przeczytałem że ma być dla x≥0 także mój wynik

− 16{3} trzeba
 3 
podzielić przez 2
 43 
wyjdzie

− 83
 3 
25 cze 12:21
Damian#UDM: Super, dziękuję za pomoc emotka Jest czego się uczyć.
25 cze 13:17
daras: oj taaaak
25 cze 17:00