matematykaszkolna.pl
Funkcje dwóch zmiennych, płaszczyzny Damian#UDM: Wyznacz równanie płaszczyzny stycznej do powierzchni f(x,y)=(3x−4+y2−3y)e2x+3−y w punkcie (punktach) przecięcia tej powierzchni z osią Oy.
24 cze 23:20
Adamm: płaszczyzna Oy to y = 0 równanie płaszczyzny stycznej w punkcie (x0, y0, f(x0, y0))
 df df 
z − (

(x0, y0)x +

(x0, y0)y) = 0
 dx dy 
należy podstawić y0 = 0
26 cze 22:26
Damian#UDM: Zastanawiam się nad: Skąd mam wziąć współrzędne x?
27 cze 17:46
Damian#UDM: Liczę pochodne dla funkcji f(x,0) ?
27 cze 19:53
Damian#UDM: Raczej nie ma to sensu emotka
27 cze 19:58
luui: Zdanie: "w punkcie (punktach) przecięcia tej powierzchni z osią Oy." Narzuca dwa warunki: (1) x=0 (2) f(0,y0) = 0 Do wyznaczenia jest y0 z warunku (2). Płaszczyzna:
 df df 
x

(0,y0) + (y−y0)

(0,y0) − z = 0
 dx dy 
28 cze 02:07
Damian#UDM: No racja emotka Jak tak sobie pomyślałem przestrzennie to ma to sens.
28 cze 09:29
Adamm: Tak, sorry. Myślałem o płaszczyźnie prostopadłej to osi Oy. Tutaj oś Oy jest dana przez punkty (0, y, 0) więc x = z = 0.
28 cze 10:47
Damian#UDM: Czaje, czyli jak przecina mi konkretną oś to dwie pozostałe współrzędne są równe 0. Dziękuję za pomoc emotka
28 cze 15:07