matematykaszkolna.pl
Masa deltoidu Damian#UDM: Znajdź masę deltoidu o wierzchołkach w punktach −a, a na osi Ox oraz −3a, a na osi Oy, jeśli gęstość powierzchniowa masy σ(x,y)=|y|
24 cze 23:17
Adamm: Trzeba tu scałkować funkcję σ po danym obszarze.
26 cze 22:50