matematykaszkolna.pl
pochodna kierunkowa Damian#UDM: Narysować na płaszczyźnie zbiór punktów, w których pochodna kierunkowa funkcji f(x,y)=yxarctg(x+y) w kierunku wersora v=(22, 22) jest równa 0.
24 cze 23:16
Adamm: trzeba wyznaczyć punkty (x0, y0) dla których
 df df 
(

(x0, y0),

(x0, y0))*v = 0
 dx dx 
26 cze 22:28
Damian#UDM: Każda z tych współrzędnych ma się równać zero?
30 cze 18:02
ICSP: Iloczyn skalarny ma się równać zero.
30 cze 18:12
Damian#UDM: A, czyli wstawiam pochodne pierwszego rzędu w te nawiasy i mnożę razy wersor i rozwiązuje równanie?
30 cze 18:15
ICSP: Zależy co rozumiesz poprzez stwierdzenie: "mnożę przez wersor" W dużym uroszczeniu tak.
30 cze 18:18
Damian#UDM: że mnożę współrzędne x−owe ze sobą i dodaje pomnożone współrzędne y−owe i ma to równanie być równe 0. f'x*vx+f'y*vy=0
30 cze 18:24
ICSP: czyli mnożysz skalarnie. Tak właściwie to równanie po podstawieniu zredukuje się do prostszego: fx(x0,y0) = fy(x0,y0)
30 cze 18:26
Damian#UDM: rysunekDziedzina f i pochodnej po y : x≥0 i y∊R Dziedzina pochodnej po x : x>0 i y∊R Po mnożeniu skalarnym otrzymałem
 yarctg(x+y) 
xarctg(x+y)=

|*2x
 2x 
2xarctg(x+y)=yarctg(x+y) yarctg(x+y)−2xarctg(x+y)=0 arctg(x+y)*[y−2x]=0 arctg(x+y)=0 lub y−2x=0 x+y=tg(0) lub y=2x y=−x lub y=2x Jest git? Co teraz trzeba zrobić?
30 cze 18:37
Damian#UDM: rysunekZ tego względu, że x>0
30 cze 19:08
ICSP: Sprawdź pochodne cząstkowe.
30 cze 19:27
Damian#UDM:
 yarctg(x+y) yx 
f'x=

+

 2x (x+y)2+1 
 yx 
f'y=xarctg(x+y)+

 (x+y)2+1 
30 cze 19:33
ICSP: a faktycznie są poprawne. Przepraszam bardzo Rozwiązaniem są te dwie półproste które narysowałeś. Oczywiście bez punktu (0,0).
30 cze 19:41
Damian#UDM: Ufff, już myślałem, że kartka zapisana do wyrzuceniaemotka
30 cze 19:48