matematykaszkolna.pl
Granica punktowa Mati2000: Granica punktowa f ciągu (fn) funkcji całkowalnych na przedziale [a,b] jest funkcją całkowalną na tym przedziale, gdy: a) ciąg (fn) dąży do funkcji f jednostajnie na przedziale [a,b] b) f jest funkcją ograniczoną na przedziale [a,b] c) ciąg fn spełnia na przedziale [a,b] warunek Cauchy'ego ze względu na zbieżność jednostajną. Odpowiedź prawda/fałsz
24 cze 22:40
Adamm: a) |f| ≤ |f−fn|+|fn| ≤ 1+|fn| dla odpowiednio dużych n więc f jest całkowalna (Lebesgue) Mamy { x : ∀n fn jest ciągła w x} ⊆ {x : f jest ciągła w x} z jednostajnej zbieżności. Zatem zbiór nieciągłości f jest zbiorem miary zero. Stąd f jest całkowalna w sensie Riemanna jeśli fn są całkowalne w sensie Riemanna. b) Np. ułóż liczby wymierne w [a, b] w ciąg x1, x2, ... i rozważ fn(xi) = 1 dla 1 ≤ i ≤ n oraz fn(x) = 0 w przeciwnym wypadku wtedy fn → f gdzie f(x) = 1 dla x wymiernych i 0 w przeciwnym wypadku Ta funkcja nie jest całkowalna w sensie Riemanna. c) wtedy fn → f jednostajnie i patrz a)
26 cze 22:49