matematykaszkolna.pl
funkcje Nil: Wyznacz zbiór wartosci funkcji f(x)=sin4x−sin x cos x+cos4x
24 cze 21:43
wredulus_pospolitus: sin4x − sinxcosx + cos4x = = sin4x + 2sin2xcos2x + cos4x − 2sin2xcos2x − sinxcosx = = (sin2x+cos2x)2 − 2sin2xcos2x − sinxcosx = = 1 − 2sin2xcos2x − sinxcosx = = 1 − 2(sinxcosx)2 − sinxcosx f(x) = g(y) = 1 − 2y2 − y ; gdzie Dg będzie pokrywać się z wartościami które może przyjąć y = sinxcosx
24 cze 22:13
Mila: Można jeszcze skorzystać z wzoru : sin(2x)=2 sin x cosx
26 cze 23:39