matematykaszkolna.pl
huffman student: Poniżej podano znak i liczbę wystąpień: U: 2 K: 2 E: 2 D: 3 P: 6 A: 11 Zbudować kod huffmana jeśli wiadomo, że: znak U ma kod "0111" znak D ma kod "0100" Jak to zrobić?
23 cze 23:25