matematykaszkolna.pl
krzywa stożkowa HGH: jaką krzywą stożkową przedstawia równanie −4x2+25y2−50y +125 = 0 Wydaje mi się że to będzie hiperbola, ale jak sprowadzić ten wzór do równiania hiperboli?
23 cze 11:20
wakacje: −4x2+25y2−50y=−125 4x2−25y2+50y=125 4x2−25y2+50y−25=100 4x2−(25y2−50y+25)=100 4x2−25(y2−2y+1)=100 4x2−25(y−1)2=100
x2 (y−1)2 


=1
25 4 
23 cze 11:45
HGH: doszedłem do tego samego w zasadzie, ale mam −x2 i +(y−1)2, te znaki nie powinny być właśnie tak jak napisałem?
23 cze 13:35
chichi: Można to z powrotem zwinąć i sprawdzić czy znaki się zgadzają, u Ciebie wtedy musiałoby być ...=−1 i jak pomnożysz stronami przez (−1) otrzymasz to samo co @wakacje
23 cze 13:41
chichi: Niech f(x,y)≡−4x2+25y2−50y+125=0, wówczas mamy, że: |−8 0 0| det|0 50 −50| = −30000 ∧ Δ = 16 + 400 = 416 > 0 → krzywa jest hiperbolą |0 −50 125|
23 cze 13:55
chichi: Mały błąd, który nie wpływa na rozwiązanie, ale Δ = 400 > 0
23 cze 13:57
nolan92: a jak sprowadzic te elipse do postaci kanonicznej? 5x2+4xy+8y2−32x−56y+80=0
1 lip 11:54
Mila: Obrócić układ współrzędnych x=(x'cosα+y'sinα) y=−x'sinα+y'cosα tak aby wyzerować współczynnik przy (x'y') 5x2+4xy+8y2−32x−56y+80=0 Jest to pracochłonne: 1) Dla wygody nie piszę znaczków przy x i y: 5*(xcosα+ysinα)2+4*(xcosα+ysinα)*(−xsinα+ycosα)+ +8*(−xsinα+ycosα)2−32*(xcosα+ysinα)−56*(−x*sinα+y*cosα)+80=0⇔ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− po wykonaniu działań i pogrupowaniu: 2) x2*(8sin2α+5cos2α−4sinα*cosα)+ +x*(56sinα−32cosα)+ +xy*(−4sin2+4cos2α−6sinα*cosα)+ y2*(5sin2α+8cos2α+4sinα*cosα) − y(32sinα+56cosα)+80=0 3) rozwiąż równanie: (−4sin2+4cos2α−6sinα*cosα)=0 oblicz sinα i cosα a następnie wstaw do równania w (2) Powodzeniaemotka
1 lip 18:35
Mila:
 1 2 4 
sinα=

, cosα=

, cos2α=

 5 5 5 
 8 20 8 56 64 
1) x2*(

+


)+x*(


)+
 5 5 5 5 5 
 32 8 32 112 
+y2*(1+

+

)−y*(

+

)+80=0
 5 5 5 5 
 8 144 
4x2

x+9y2

y+80=0
 5 5 
 2 16 
2) 4*(x2

x)+9*(y2

+80=0
 5 5 
 1 1 8 64 
4*[(x−

)2

]+9*[(y−

)2

]+80=0
 5 5 5 5 
 1 8 
4(x−

)2+9*(y−

)2=16
 5 5 
3)
 1 
(x−

)2
 5 
 
 8 
(y−

)2
 5 
 

+

=1
22 (43)2 
4) Środek symetrii w starym układzie (2,3) Nie wiem, czy nie ma pomyłki, ale tak to się ustala. wolfram tak pokazuje: https://www.wolframalpha.com/input/?i=5x%5E2%2B4xy%2B8y%5E2%E2%88%9232x%E2%88%9256y%2B80%3D0
1 lip 20:43
nolan92: Dziękuję Mila mogłabyś jeszcze mi pokazać jak wyliczyć te wartości sinusa i cosinusa bo kombinuję z tym równaniem i nie wychodzi coś
2 lip 15:51
Mila: Równanie w nowym układzie ( chodzi mi o znaczki ' ) :
 1 
x'−

)2
 5 
 
 8 
(y'−

)2
 5 
 

+

=1
22 (43)2 
 1 8 
S=(

,

)− środek symetrii elipsy w nowym układzie , a w starym jak podałam (
 5 5 
oblicz sam) W nowym układzie obróconym o taki kąt α,
 1 2 
że sinα=

i cos α=

 5 5 
2) (−4sin2+4cos2α−6sinα*cosα)=0 4*(cos2α−sin2α)=3sin(2α) 4cos(2α)=3sin(2α) ,
 4 
tg(2α)=

 3 
4 2tgα 

=

3 1−tg2α 
tgα=t, 2t2+3t−2=0
 1 
t=−4 lub t=

 2 
Wybieram kąt z I ćwiartki:
 1 
tgα=

dalej już policzysz sinα i cosα ?
 2 
2 lip 17:35
Mila: Posprawdzałaś rachunki z 18:35 ?
2 lip 21:33
Mila: rysunek Poprawa 20:43
 1 8 
4*(x'−

+9*(y'−

)2=36 /:36
 5)2 5 
 1 
(x'−

)2
 5 
 
 8 
(y'−

)2
 5 
 

+

=1
32 22 
 1 8 
S'=(

,

)− środek symetrii w nowym układzie
 5 5 
a=3, b=2 S=(2,3)− środek symetrii w starym układzie a,b − bez zmian, bo obrót jest izometrią.
3 lip 16:33